tentinis angaras ULA grūdų sandėliavimui didmaišiuose